Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

felicka
20:34
7089 60d1
felicka
20:33
8681 a741
Reposted fromholdommig holdommig viabeattman beattman
felicka
20:32
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadzony dzony
felicka
20:31
6682 30ae 500
Reposted fromxpetqa xpetqa
felicka
20:31
7444 a297 500
Reposted fromxpetqa xpetqa
felicka
20:17
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viaWlodara Wlodara

May 24 2017

19:36

May 18 2017

felicka
14:52
4429 f8c6 500
Reposted fromtfu tfu viaepidemic epidemic

May 16 2017

felicka
14:10
5303 3dce
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viagazda gazda
felicka
13:59
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viapannakies pannakies
felicka
13:51
0096 b7b7 500
Reposted fromtfu tfu viabarock barock
felicka
13:51
9409 10e9 500
Reposted frombrzask brzask viastonerr stonerr
felicka
13:49
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viamaly-pandzik maly-pandzik
felicka
13:46
2323 33c5
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
felicka
13:40
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr

May 13 2017

felicka
16:37
8227 1e89
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela
felicka
16:35
Reposted fromshakeme shakeme viaargentum argentum
08:58
4268 91cb 500
Reposted fromthetemple thetemple viakurdebele kurdebele
felicka
08:55
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
felicka
08:51
Reposted fromthetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl