Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

17:30
1598 fb13 500
felicka
07:15
Reposted fromshakeme shakeme viamaardhund maardhund
felicka
07:15
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
felicka
07:14


New Moon T-Shirt
07:14
0114 050e 500

kawa-i-papierosy:

Sherilyn Fenn

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaryjanejanis maryjanejanis

May 04 2017

18:12
8781 a181 500

apeninacoquinete:

Werner Herzog and a fox.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
felicka
18:11
felicka
18:09
1270 76b8 500
Pink Floyd
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viacorvax corvax

May 03 2017

felicka
07:23
0726 e41f
Reposted fromnazarena nazarena viaMountainGirl MountainGirl
felicka
07:23
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
Reposted fromMissMurder MissMurder viapannakies pannakies

May 02 2017

felicka
17:57
Reposted fromtwice twice viaLuukka Luukka

April 26 2017

felicka
20:36
3834 14bb 500
Reposted fromKrebs Krebs viaBabson Babson

April 25 2017

felicka
12:12
2086 bbb1 500
The Earth is not round nor flat - the Earth is Poland. 
Reposted fromUbik Ubik viaciarka ciarka
felicka
12:12
felicka
08:29
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
08:25
5894 cf25 500
Reposted frommundycide mundycide viamarfi marfi
felicka
08:25
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viahope24 hope24

April 22 2017

felicka
20:21
7527 17b5
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viakudlaty kudlaty
felicka
20:03
felicka
20:03
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl